Support
บริษัท จอมพจน์วิศวกรรม จำกัด
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ WWW.JOMPOJENGINEERING.COM

บริษัทจอมพจน์ วิศวกรรม จำกัด

ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ได้ดำเนินกิจการตั้งปี พ.ศ. 2535โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน โดยมีคุณจอมพจน์ วงษ์สุทักษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง และบริหารงานในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

บริษัทมีวัตถุประสงค์ ต้องการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ทางด้านการออกแบบ การก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม โดยมีทีมงานมืออาชีพทั้งการบริหารงาน สถาปนิก วิศวกร และพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจัดการเป็นผู้ดำเนินงาน และดูแลรับผิดชอบในด้านการผลิตผลงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ABOUT US / เกี่ยวกับเรา

อ่านต่อ

PRECAST / ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

อ่านต่อ

CONSTRUCTION / งานก่อสร้าง

อ่านต่อ
     CONTACT US


อาคาร 455 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
Tel. : 02-960-0998, 02-960-0560  E-Mail : jompoj.w@gmail.com